Shop

Verhuur

Afspraak

Home

Theorie

De lessen theorie zijn optioneel.

Deze lessen helpen om een beter inzicht te verkrijgen in de thema's die tijdens de instrumentles aan bod komen. Studenten die de les theorie gevolgd hebben, werken aan een hoger leertempo tijdens hun les instrument.

Muziektheorie in modules:

Deze modules geven een beknopt overzicht van notenleer en muziektheorie.

De nadruk ligt niet op klassikaal oefenen en herhalen. Wél is het de bedoeling om een grondig inzicht te verwerven en een globaal overzicht te hebben van muziektheorie.

Notenleer voor drummers:

Dit is een module van 8 lessen. Deze lessen zijn niet verplicht, maar geven een stevige basis notenleer voor drummers die de basis van nuttige toepassingen willen begrijpen, zonder zich in de bijzaken te verliezen.

Deze cursussen kunnen gevolgd worden...

          - zonder instrumentles

          - alvorens het volgen van een instrumentles

          - na het volgen van instrumentles

          - tijdens het volgen van instrumentles

          - door iedereen vanaf 12 tot volwassen


Klik hier om je in te schrijven.